<%@ language="javascript"%> <%Response.Buffer = true;%> <% var objESSF = new ESSF(); g_strAdminRelPath = "admin/"; var objswitemtypes = new switemtypes(); sd_admin_defs_init(objswitemtypes); %> Välkommen att kontakta oss! <% var nCurCount = 0; if(objESSF.SessionGet("PRIMOMULTI1SendCount") != "") nCurCount = parseInt(objESSF.SessionGet("PRIMOMULTI1SendCount")); if(objESSF.RequestGetFromPost("PRIMOMULTI1_posted") == "OK") { if(nCurCount < 2 && objESSF.RequestGetFromPost("PRIMOMULTI1_r") == (parseInt(objESSF.SessionGet("PRIMOMULTI1_rand1")) + parseInt(objESSF.SessionGet("PRIMOMULTI1_rand2")))) { var strEmailBody = "Företag = PRIMOMULTI1_0_0\r\nNamn* = PRIMOMULTI1_1_0\r\nTelefon = PRIMOMULTI1_2_0\r\nE-post* = PRIMOMULTI1_3_0\r\nMeddelande = PRIMOMULTI1_4_0\r\n"; var nLines = 5; var nMaxGroupSize = 1; for(var i = 0; i < nLines; ++i) { var strReplace = ""; for(var j = 0; j < nMaxGroupSize; ++j) { var strName = "PRIMOMULTI1_" + i + "_" + j; if(objESSF.RequestExistsInPost(strName)) { var objPost = objESSF.RequestGetFromPostAsArray(strName); if(typeof(objPost) == "object" && objPost.length != null && objPost.length > 1) { for(var k = 0; k < objPost.length; ++k) { if(strReplace != "") strReplace += "\r\n "; strReplace += objPost[k]; } break; } else { if(strReplace != "") strReplace += "\r\n "; var str = objESSF.RequestGetFromPost(strName); str = str.replace(/\r/g, ""); str = str.replace(/\n/g, "\r\n "); strReplace += str; } } } strName = "PRIMOMULTI1_" + i + "_0"; strEmailBody = strEmailBody.replace(strName, strReplace); } if(objESSF.EmailSendAsText("info@kihlbergshardindustri.se", "Kihlbergs Härdindustri AB", "\"" + objESSF.GetAdminEmail() + "\"", "Kihlbergs Härdindustri AB formulär", strEmailBody)) { objESSF.SessionSet("PRIMOMULTI1SendCount", ++nCurCount); Response.Redirect("Kontakta.asp"); } else { Response.Redirect("Kontakta.asp"); } } else { Response.Redirect("Kontakta.asp"); } } objESSF.SessionSet("PRIMOMULTI1_rand1", Math.round(Math.random() * 1000000)); objESSF.SessionSet("PRIMOMULTI1_rand2", Math.round(Math.random() * 1000000)); %>
untitled.jpg
Hem Härda stål Värmebehandling Våra policys Kontakt Härdnytt
handshake.jpg

Avspänningsglödgningen utförs enligt ISO 17663:2009. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Avspänningsglödgning är en mycket viktig arbetsprocess som tyvärr har minskat i omfattning de senaste 10-15 åren. Detta kan i många fall få förödande konsekvenser.

Vakuumhärdning

Vi har en av Sveriges största ugn för vakuumhärdning.

Gasnitrering av långa längder

Vi har en av Sveriges största kapacitet på gasnitrering.

Välkommen att kontakta oss!

Kihlbergs Härdindustri AB är en liten flexibel härdverkstad i Göteborg med stora möjligheter. Vi har lång efarenhet av härdning, härdverkstaden startades 1916 som en del av Götaverkens varv.

Vi utför det mesta inom härdning, alltid med snabba och säkra leveranstider.

Vår specialitet är nitrerhärdning, vakuumhärdning, sätthärdning och avspänningsglödgning.

Kihlbergs Härdindustri AB

Regnbågsgatan 9

417 55 Göteborg

Tel: 031-515070

Fax: 031-515073

Mail: info@kihlbergshardindustri.se

Hemsida:www.kihlbergshardindustri.se

Vill du bli kontaktad av oss?

Företag
Namn*
Telefon
E-post*
Meddelande
 
 

Löpande information

2018-08-13

Välkommen tillbaka från semstern. Nu kör vi för fullt igen!

 

2018-06-19 Nitrerstål!

Nitrerstål är vanligen legerade seghärdningsstål med en speciell sammansättning, som ger högsta ythårdhet vid nitrerhärdning. Nitrerhärdning (gasnitrering) utförs i ammoniakgas i temperaturer mellan 510-530° C. Kväve diffunderar in i stålytan och ger en extrem hög ythårdhet. Även andra stål än nitrestål kan nitrerhärdas men med lägre hårdhet i jämförelse med nitrerstål.

 

2018-05-10 Glöm inte att avspänningsglödga!

Vi har ett flertal ugnar. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 mm som gör att vi kan hålla bra priser på avspännings-glödgning av medelstort gods.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Tipsa en kollega

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)