untitled.jpg
Hem Härda stål Värmebehandling Våra policys Kontakt Härdnytt
Haerda-staal.jpg

Avspänningsglödgningen utförs enligt ISO 17663:2009. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Avspänningsglödgning är en mycket viktig arbetsprocess som tyvärr har minskat i omfattning de senaste 10-15 åren. Detta kan i många fall få förödande konsekvenser.

Vakuumhärdning

Vi har en av Sveriges största ugn för vakuumhärdning.

Gasnitrering av långa längder

Vi har en av Sveriges största kapacitet på gasnitrering.

Välkommen till Kihlbergs Härdindustri i Göteborg -

Det anrika företaget med de stora möjligheterna!

Kihlbergs Härdindustri AB är en liten flexibel härdverkstad i Göteborg med stora möjligheter. Vi har lång efarenhet av härdning och värmebehandling, härdverkstaden startades 1916 som en del av Götaverkens varv.

Vi utför det mesta inom härdning och värmebehandling, alltid med snabba och säkra leveranstider. Några av våra specialiteter är;

Nitrering (Gasnitrering)

Vi har en av Sveriges största kapacitet på Gasnitrering. Gasnitrering är en ythärdningsmetod som på senare tid har ökat kraftigt i användning i och med att fler och fler företag upptäcker fördelarna med gasnitrering.

NitreringNitrering.jpg

Sätthärdning & Karbonitrering

Sätthärdning är en termokemisk ythärdningsmetod. Ett stål med låg kolhalt, oftast under 0,20 % C, kolas upp i ytan till ca 0,7-0,9 % C. Vid den efterföljande härdningen erhålles en hög ythårdhet och en seg kärnstruktur. Den höga ythårdheten ger ett högt slitagemotstånd.

Karbonitrering är en variant av sätthärdning som används när detaljerna är tillverkade av lågt legerade stålsorter. Genom tillsats av ammoniak i ugnsatmosfären ökar härdbarheten i det uppkolade ytskiktet så att stål som normalt skulle vattenhärdas, kan härdas i olja för att uppnå höga ythårdheter. Den mjukare kylningen i olja minskar formförändringen som vid sätthärdning. Efter uppkolning och härdning erhålles en hög ythårdhet och en relativt seg kärnstruktur.

Sätthärdning & Karbonitrering Saetthaerdning-Karbonitrering.jpg

 

Vakuumhärdning

Vi har en av Sveriges största vakuumugnar. Vakuumhärdning är en härdmetod som utförs under vakuum. Detta ger små formförändringar och en metallisk blank yta. Detaljerna kan därför ofta monteras ihop direkt efter härdningen.

Vakuumhärdning Vakuumhaerdning.jpg

Avspänningsglödgning

Avspänningsglödgningen utförs enligt ISO 17663:2009. Anläggningen är en "klass 3" anläggning. Detta innebär att anläggningen uppfyller kraven på de givna temperatur-skillnaderna mellan olika mätpunkter enligt ovan nämnda ISO standard.

Vi avspänningsglödgar stora som små detaljer.

Max mått ca: 15 x 5 x 5 meter. Vi utför även avspänningsglödgning i skydds-gas och vakuum.

Vid såväl spånavskiljande som plastisk bearbetning av stål, uppkommer i de bearbetade ytorna spänningar som kan medföra ökad hårdhet och försvåra fortsatt bearbetning. Dessa spänningar kan även ge upphov till formförändringar vid efterföljande härdning. De bör därför utlösas genom en avspänningsglödgning.

Även svetsade konstruktioner måste i de flesta fall avspänningsglödgas efter svetsningen.

Avspänningsglögning Avspaenningsgloedgning.jpg

Löpande information

2015-06-29 Semesterstängt

Vi har stängt för semester vecka 29, 30 och 31.

OBS! Sista helgen för nitrering 10 - 13/7.

Godset ska vara oss tillhanda senast fredag 10/7 

kl. 12.00. Klart för leverans måndag 13/7.

Glad Sommar!

 

2014-03-11 Nitrerstål!

Nitrerstål är vanligen legerade seghärdningsstål med en speciell sammansättning, som ger högsta ythårdhet vid nitrerhärdning. Nitrerhärdning (gasnitrering) utförs i ammoniakgas i temperaturer mellan 510-530° C. Kväve diffunderar in i stålytan och ger en extrem hög ythårdhet. Även andra stål än nitrestål kan nitrerhärdas men med lägre hårdhet i jämförelse med nitrerstål.

 

2014-03-25 Glöm inte att avspänningsglödga!

Vi har ett flertal ugnar. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 mm som gör att vi kan hålla bra priser på avspännings-glödgning av medelstort gods.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Tipsa en kollega

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)

 

You might dismiss a luxury dive watch on a rubber or omega replica sale NATO-style strap as too casual or not totally appropriate for all travel situations. You'd be right. If you are traveling and replica watches sale expect to be in a suit most of the time, your sports rolex replica uk watch on a colorful strap might not be a good idea. If, however, you are going on vacation or to a more breitling replica sale tropical environment, this can be an excellent choice. Rubber straps really shine in tropical environments or any place where it is hot and rolex replica you are likely to sweat. Maybe you'll also end up taking this watch into the rolex replica sale water or off the beaten path – which is something it is certainly designed for.